สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพรหมพิรามรวมใจรักบุญ จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

ชมรมพรหมพิรามรวมใจรักบุญ จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร


       ชมรมพรหมพิรามรวมใจรักบุญ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร


    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ชมรมพรหมพิรามรวมใจรักบุญ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมตัวกันเพื่อร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร ที่บ้านของกัลยาณมิตรบุญนาค ศุกลรัตน์มณีกร โดยพระอาจารย์ชาย ญาณวีโร   เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระอรรจวิชญ์ สุทฺธิพโล  และพระต่อศักดิ์ อคฺคสกฺโก  พระอาจารย์จากธุดงสถานพิษณุโลก นำสวดมนต์ในครั้งนี้ รวม 36 จบ

  และในโอกาสนี้พะอาจารย์ยังได้เทศน์สอนธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกคน เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ