สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์


     วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย


     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระอาจารย์นิรุธ  วิชุตฺตะโม  ได้นำสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำอาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอุ่นจิต กัลยาณมิตรนรินทร์  รุธิระศิริ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์   

 

    ส่วนภาคบ่าย พระอาจารย์อิสรา  อิสฺสโร ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย  โดยกัลยาณมิตรนริศ  กัลยาณมิตรสุนันท์  ศิริทัพ  เป็นประธานจุดเทียนใจ จากนั้นสาธุชนได้กล่าวคำอธิษฐานจิต และแผ่เมตตา  พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม และ กัลยาณมิตรวิจิตรา ชูจิตตรารมย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระครูปลัดพันธ์นิติ นิติพันโธ ได้มอบรางวัลให้กับผู้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญและอานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรค่ะ