สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส  จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายแคนซัส  จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


      สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  เมื่อถึงเวลาสว่าง ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรแอร์ แฮมม่อน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 


  ส่วนในภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีประธานคือ กัลยาณมิตรแอร์ แฮมม่อน จากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช เป็นประธานนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล และในโอกาสนี้พระอาจารย์อนุพงษ์  ได้แสดงธรรมเรื่องนิวรณ์ 5 ประการ คืออุปสรรคในการเข้าถึงธรรม ถ้าเราขจัดหรือระงับเสียได้  จะทำให้เราสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายดาย สมกับเป็นพรรษาแห่งการปฏิบัติธรรมและพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมภายใน