สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดสว่างอารมณ์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.วัดสว่างอารมณ์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้นั่งสมาธิ และเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา โดยอาจารย์ชูศรี ยัญทิพย์ ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก ได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธัมมจัก​กัปป​วัต​ตน​สูตร​ ซึ่งทุกคนได้เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความไพเราะและพร้อมเพรียง เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการ โดยเป็นความร่วมมือของคณะครูอาจารย์ของโรงเรียน ที่มุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้เพื่อนนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตาม