สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดหนองพะยอม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.วัดหนองพะยอม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       โรงเรียนวัดหนองพะยอม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 48 จบ

      อาจารย์เพชรรัตน์ พุทสุชา ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะยอม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ในชั่วโมงสอนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 47 คน ครู 1 คน รวม48คน สวดคนละ 1 จบ รวม 48 จบ


       นอกจากนี้อาจารย์ยังได้สอนธรรมะความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปีติ ทั้งคณะครูและนักเรียนต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากการสอดมนต์จะทำให้นักเรียนได้ซึมซับคำสอนทางพระพระพุทธศาสนา ผ่านบทสวดมนต์