สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

" The Middle Way " รุ่นพิเศษ

 

 

        เมื่อวันที่ ๘-๑๔ มกราคม พ.ศ ๒๕๕๐ มีชาวต่างชาติ ๑๗ ท่าน จาก ๘ ประเทศได้แก่ ฝรั่งเศษ สหรัฐอเมริกา อังกฤษเยอรมัน เม็กซิโก มาเลเชีย ฮ่องกง และสิงคโปร์ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ "The Middle Way " ณ สวนเพชรแก้ว จ.เชียงใหม่ และในวันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม พ.ศ ๒๕๕๐ มีชาวเช็ค ๙ ท่าน ผู้มีความสำคัญในการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ให้กับเยาวชน ชาวเช็คเิดินทางมาปฏิบัติธรรมกับโครงการ " The Middle Way " และในครั้งนี้ พวกเขามีโอกาสรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เรื่องมรรคมีองค์ ๘ และแนวทางการสอนเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี