สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญฉลองวัดครบรอบ 16 ปี

 วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญฉลองวัดครบรอบ 16 ปี  


วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญฉลองวัดครบรอบ 16 ปี


     สำหรับพิธีกรรมภายงานกัลยาณมิตรสว่างจิตต์ แมคไกว เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่กัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ จะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร ท่านประธานสงฆ์ได้ให้พรและประพรมน้ำมนต์อันเป็นศิริมงคลแก่สาธุชนที่มาร่วมงานอีกด้วย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญริ้วขบวนผ้าป่าฉลองวัด โดยมีกัลยาณมิตรอุไรวรรณ กัลยาณมิตรดวงใจ ไกรฤกษ์ และกัลยารมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีขอขมาและมุทิตาพระเถระ ซึ่งในปีนี้วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. มีพระเถระ 1 รูป คือพระมหาวีระพรรณ์ อินฺทปญฺโญ  โดยกิจกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล