สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายอุปกรณ์กันหนาว

 


          เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำโดยผู้แทนกัลยาณมิตรจากจังหวัดเชียงใหม่ นำผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์กันหนาว ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่