สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน


         วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย


        สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์นิรุท  วิชุตตโม  ได้นำสาธุชนผู้มีบุญ ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้า  ส่วนกัลยาณมิตรวิจิตรา  ชูจิตตารมย์ ,กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ โฮคแลนด์ และกัลยาณมิตรอาภาศิริ  ทะนุเสริม เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


         ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของพรรษานี้  พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและร่วมกันถวายปัจจัย โดยกัลยาณมิตรอาภาศิริ ทะนุเสริม และกัลยาณมิตรเอกสุรีย์  รุจีธรรมกิตต์ ได้ถวายปัจจัยปิดกองประธานรองกฐิน ปี 2560 ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์กษิดิศ  วิริยคุโณ  ได้แสดงธรรมเทศนา เรื่องความพิเศษของกฐินทาน  ว่า ในปีหนึ่ง          แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว นอกจากนั้นแล้วกฐินทาน ก็มีความพิเศษ แตกต่างจากทาน  คือ1. ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น  2. จำกัดเวลา คือ ภายใน1 เดือนนับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป  3. จำกัดงานคือ  พระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม และครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกฐิน  4. จำกัดไทยธรรม คือ ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้  5. จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับผ้ากฐิน ต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นๆ โดยไม่ขาดพรรษา  และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป  6. จำกัดคราวคือ วัดๆหนึ่งต้องรับกฐิน ได้เพียงปีละ 1ครั้งเท่านั้น 7. เป็นพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝน แต่ผ้ากฐินนี้พระองค์ทรงอนุญาตเอง นับเป็นพระพุทธประสงค์โดยตรง ทานกฐินจึงมีอานิสงส์มาก


 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล