สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมผู้บริหาร

 


           เมื่อวันที่ ๔-๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สหพันธ์ครูพุทธศาสตร์สากล ได้จัดโครงการปฎิบัติธรรมผู้บริหาร  การศึกษา ๒ รุ่น  ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มีผู้ร่วมโครงการ ๔๖ และ ๙๗ ท่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองและชัยภูมิ ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ผู้บริหารได้มีโอกาสรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระภาวนาวิริยคุณอีกด้วย