สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีอุปสมบทรุ่นอนุโมทนากฐิน

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีอุปสมบทรุ่นอนุโมทนากฐิน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา , พิธีอุปสมบทรุ่นอนุโมทนากฐิน

        วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทธรรมทายาท รุ่นอนุโมทนากฐิน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา , พิธีอุปสมบทรุ่นอนุโมทนากฐิน

    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้านาคธรรมทายาทและคณะญาติมิตร ร่วมกันเดินเวียนประทักษิณ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำวันทาพระประธาน ส่วนกัลยาณมิตรหวาน ธรรม เจ้าภาพผ้าไตรคุณธรรม ได้มอบผ้าไตรคุณธรรมแด่นาคธรรมทายาท จากนั้นนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาและรับมอบผ้าไตรจากผู้ปกครอง และเมื่อพระสีลาจารย์คือ พระอาจารย์ปรัชญา ปญฺญาธิโก  และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว จึงได้ประกอบพิธีบรรพชา พิธีขอสรณคมน์และศีล


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา , พิธีอุปสมบทรุ่นอนุโมทนากฐิน

     จากนั้นจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินสัมฤทธิ์ โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรพรทิพย์  กัลยาณมิตร Victorไซยปัญญา ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรผาสุก เอื้อโภสินธ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญในกองทุนต่างๆ แด่คณะสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพระธรรมกายมินเนโซตา , พิธีอุปสมบทรุ่นอนุโมทนากฐิน

         ส่วนภาคบ่าย คณะสงฆ์ สามเณร และคณะเจ้าภาพ ได้เดินทางไปยังวัดลาวฟลามิงตัน เพื่อประกอบพิธีอุปสมบท โดยมีหลวงพ่อบุญส่ง รตนโชโต เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล