สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธมอลต้า จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน

วัดพุทธมอลต้า จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพุทธมอลต้า ประเทศมอลต้า , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน

วัดพุทธมอลต้า ประเทศมอลต้า  จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพุทธมอลต้า ประเทศมอลต้า , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน

     สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ณ วัดพุทธมอลต้า ประเทศมอลต้า ซึ่งประธานเอกในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรแต่ง น้ำทอง และกัลยาณมิตรเลี่ยม สิริวุฒิชัยโชติ ซึ่งภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บมธัมมจักกัปปวัตตรสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่คณะประธานเอก พร้อมด้วยคณะประธานรองและสาธุชน จะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี เพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , วัดพุทธมอลต้า ประเทศมอลต้า , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน

     ซึ่งภาพงานบุญมหากาลทานพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ณ วัดพุทธมอลต้า ประเทศมอลต้า  นับเป็นภาพอันงดงามที่เราได้เห็นถึงความสามัคคีของพุทธบริษัทสี่ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ  สละทรัพย์เพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนา นับเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง