สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ไบรตัน

 

 


             เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สาธุชนที่อาศัยอยู่ที่เมืองไบรตันและเมืองใกล้เคียงกว่า ๕๐ คน ในประเทศอังกฤษ ได้รวมตัวกันเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมไบรตันและจัดปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนิมนต์พระภิกษุ               จากวัดพระธรรมกายลอนดอน มานำปฏิบัติธรรม หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่มีทั้งชาวไทย  ชาวลาว และชาวอังกฤษ ต่างรู้สึกประทับใจและอยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้ทุกๆ เดือน