สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายกองทุนผ้าไตรพระภิกษุสามเณรที่ประเทศนิวซีแลนด์

 

   

 

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรวา นครโอคแลนด์ ร่วมกับชมรมพุทธศาสน์    นักศึกษาไทยในนิวซีแลนด์ จัดงานบุญพิธีถวายกองทุนผ้าไตรจีวรสำหรับงานบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสามเณร  มีผู้ร่วมงานสืบอายุพระพุทธศาสนาในครั้งนี้กว่า ๕๐ ท่าน