สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มด้วยการแสดงฟ้อนเล็บเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช   จากนั้น พระครูโกศล ธรรมวิจัย เจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นหลวง ประธานสงฆ์ มาถึงศูนย์กลางพิธี ผู้แทนกัลยาณมิตรล้านนาได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าแท่นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 , นายจักรพันธ์  กันธิยะ นายกสมาคมบัณฑิตล้านนา ผู้แทนคณะกรรมการ ได้กล่าวรายงาน ก่อนที่นายเจริญ  คำปินใจ กำนันตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย ประธานฆราวาส จะได้กล่าวเปิดงาน  และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทแก่สาธุชน พร้อมทั้งได้มอบโล่เกียรติคุณการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ 30 กลุ่ม ที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำชักชวนคนในชุมชน บริษัท และครอบครัว ร่วมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกันเป็นประจำ ตลอดทั้งพรรษาที่ผ่านมา เพื่อเชิดชูเกียติคุณในความตั้งใจทำความดีอย่างตลอดต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างให้กับชุมชน สนองนโยบาย โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ทั่วประเทศ ของมหาเถรสมาคม


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    ส่วนภาคค่ำเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานธรรมรัตนเจดีย์ล้านนา โดยได้รับความเมตตาจาก พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาด  ก่อนที่จะประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ 3 รอบ  และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชา   จากนั้นประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดประทีปเพื่อุวายเป็นพระราชกุศลพระราชกุศล และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล