สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอนพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ


   

 

           เมื่อวันที่  ๖ และวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยพระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสโร ได้จัดให้มีการสอนพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "สมาธิและการพัฒนาตนเอง"  มงคลที่ ๑๔ การทำงานไม่คั่งค้าง อิทธิบาท ๔ ทำให้ผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐ ท่าน เข้าใจวัฒนธรรมของชาวพุทธมากขึ้น หลายๆ ท่านได้พบความสุขและคำตอบในชีวิต และพร้อมที่จะส่งต่อความสุขเหล่านี้ให้แก่คนรอบข้างต่อไป