สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบหนังสือธรรมะเพื่อประชาชนห้องสมุดจันทบุรีตราด

      

มอบหนังสือธรรมะเพื่อประชาชนห้องสมุดจันทบุรีตราด เมื่อวันที่ ๓-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘ พระอาจารย์จากธุดงคสถานจันทปุระ จ.จันทบุรี กัลฯ อัจนา จันทวัชรกร ผู้ประสานงานศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรี และคณะเดินทางไปมอบ "หนังสือธรรมะเพื่อประชาชน" ชุดที่ ๑ จำนวน ๙ เล่ม ให้กับห้องสมุดประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยในจังหวัดจันทบุรี ๑๕ แห่ง และกัลฯ ปรีชา ฉายรัศมี มอบหนังสือให้กับ ห้องสมุดประจำโรงเรียน ในจังหวัดตราด ๕ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๒๐ แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมะมากขึ้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล