สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสร้างวัดพุทธราเวนนาที่อิตาลี

 

    

 
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  ณ โรงแรมโรเมีย เมืองราเวนนา  มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพุทธราเวนนา  เพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยในอิตาลี  พิธีกรรมเริ่มจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา ถวายสังฆทาน ตักบาตร พิธีทอดผ้าป่าครั้งนี้เป็นครั้งปฐมเริ่มของอิตาลี สาธุชนร่วมริ้วขบวนผ้าป่าด้วยความเบิกบานใจ จากนั้น สร้างบุญใหญ่ ด้วยการถวายผ้าป่าสามัคคี และจตุปัจจัยไทยธรรม