สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วันเปิดสอบธรรมสนามหลวงที่ฮ่องกง

 

   


       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ของ  วัดภาวนาฮ่องกง ในปีนี้มีผู้สมัครเรียนและสอบชั้นธรรมศึกษาตรีจำนวน ๒๐ คน ธรรมศึกษาโทจำนวน  ๓๐ คน  ธรรมศึกษาเอกจำนวน ๑ คน รวมผู้เข้าสอบทั้งหมด ๕๑ คน และในโอกาสนี้ได้มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนธรรมศึกษา  ที่สอบได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ด้วย