สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บูชาข้าวพระและจุดมาฆประทีปที่ออสเตรเลีย

 

   


        เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อขยายอาคารปฏิบัติธรรมใหม่ สาธุชนผู้มีบุญร่วมพิธีจุดมาฆประทีปพร้อมกับพิธีในประเทศไทย โดยการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวธรรม จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์และเก็บงานอย่างเบิกบาน