สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ

 

    


           เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ The Middle Way จัดโครงการแนะนำสมาธิเบื้องต้นให้กับกลุ่มนักเรียนและคณะอาจารย์โรงเรียนนานาชาติภูเก็ต กว่า ๒๐๐ ท่าน เริ่มด้วยการแนะนำประโยชน์ของสมาธิ โดย Mr. Richard S. Esposito และสอนวิธีปฏิบัติสมาธิโดยพระอาจารย์พิศิษฐ์ จิตฺตสุทฺโธ  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก