สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


       สำหนับพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยพระอาจารย์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์   ก่อนที่จะประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อาราธนาศีล 5 และร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรวนิดา   เบนเนส กัลยาณมิตรกนิษฐา คงมงคล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,กองทุนภัตตาหาร      โดยมีกัลยาณมิตรซิกฟริก สืบสันต์ กัลยาณมิตร เยี่ยม   สืบสันต์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, กองทุนคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรสุทิน                คุมพาน กัลยาณมิตร อาริญา   เฮิร์นซไตน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, กองทุนปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรวารี   วงศ์สีนวน กัลยาณมิตร ทองสัย   อันดรัสโค เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,กองทุนเครื่องห่มกันหนาว โดยมีกัลยาณมิตรพัชรีพร   วิเศษสมบัติ   กัลยาณมิตรทองสัย   อันดรัสโค เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, กองทุนยานพาหนะ        โดยมีกัลยาณมิตรพรพรรณ ซีเมอร์กัลยาณมิตร รังสินี   โฟร์บัค เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,     กองทุนสื่อธรรมมะ  โดยมีกัลยาณมิตรนลินี   ชนิดนอก และครอบครัว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายกองทุนต่างๆพร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และได้ร่วมกันรับของที่ระลึกเนื่องในสหวาระเดือนเกิด 


   ส่วนภาคบ่ายได้รับร่วมฟังสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมนำบุญนี้ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอธิฐานจิตและได้ถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน