สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 13

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 13


วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 130


      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายร่วมกับ คณะสงฆ์และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสงขลา  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 130  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งพิธีเริ่มในเวลา 06.30 น. ด้วยการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 101 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  คุณธารารักษ์  ภู่วิริยะพันธ์ หัวหน้างานศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรม  จังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรจำนวนมาก


          จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 95  จำนวน 69 ทุน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 13 ครั้งที่ 130  โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ จังหวุดสงขลา เป็นประธานสงฆ์ พันตำรวจเอกพัฒนพงษ์ ทองด้วง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัย 4 และถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ที่คณะสงฆ์ ซึ่งเป็นรั้วของศาสนา เป็นเนื้อนาบุญของพุทธบริษัท และบรรดาญาติโยม ซึ่งเป็นตัวแทนที่ทำให้พระพุทธศาสนานั้นอยู่ได้อย่างมั่นคงมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสบายใจว่า ถ้าเรายังรวมตัวกันได้อยู่อย่างนี้ ต่อไปข้างหน้าพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็จะไม่ไปไหน ไม่สูญหายจากประเทศไทยไปแน่นอน สำหรับในวันนี้ขออนุโมทนา ที่คณะสงฆ์ตลอดจนพุทธบริษัท ได้มีส่วนทำให้พระพุทธศาสนาของเรานี้ได้เจริญรุ่งเรือง 


       สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช  2548 ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดเป็น ปีที่ 13 ครั้งที่ 130 รวมมูลค่าความช่วยเหลือ 250 กว่าล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็น ปีที่ 10 ครั้งที่ 95  จำนวน 69 กองทุน รวม 10 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงิน 60 กว่าล้านบาท