สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรม ITC เตรียม Ent'

 

    

 

           เมื่อวันที่ ๑๘-๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์คมนาคม สำนักบริการกลาง จัดอบรม ITC ติวเตรียมสอบเอ็นทรานซ์   ครั้งที่ ๑๔ ณ ห้องนำบุญ ชั้น ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย มีเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา เข้าอบรมกว่า   ๖๘ คน โดยติววิชาเคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ อย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังได้ฝึกคุณธรรม ด้วยการสวดมนต์   ทำวัตรเช้า-เย็น ฟังธรรมเรื่องกฎแห่งกรรม วัฒนธรรมเชิงพุทธ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก