สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายเยาวชนค้นศักยภาพ

 

 

 

    

 

            เมื่อวันที่ ๕-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กองบริการงานบุญ  สำนักศรัทธาภิบาล  วัดพระธรรมกาย จัดค่ายเยาวชนค้นศักยภาพ ครั้งที่ ๕ หรือ  YPD Camp ณ บ้านไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า ๓๐ คน เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับเรื่องทาน ศีล สมาธิ  กฎแห่งกรรม วัฒนธรรมเชิงพุทธ  ฝึกคุณธรรม ผ่านกิจกรรม Walk Rally สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง