สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 

    

 

            เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มอบหมายให้ นพ.พรชัย พิญญพงศ์ นายสมโภช แสงเพ็ง และคณะ เป็นผู้แทนมูลนิธิ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปมอบให้อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชน