สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดรับสมัครค่ายยุวฯ สโมสรยุวกัลยาณมิตร

 

       

         

เปิดรับสมัครค่ายยุวฯ สโมสรยุวกัลยาณมิตร ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เปิดรับสมัครน้องๆที่มีอายุตั้งแต่ ๘-๑๕ ปี เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และทำกิจกรรมสนุกสนาน ณ.สวนเพชรแก้ว จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ ๑ วันที่๔-๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ เมษายน - ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ โดยรับสมัครและลงทะเบียนที่เสา N 7 ณ สภาธรรมกายสากล ได้ทุกวันอาทิตย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ พี่เอ๋ย โทร.๐-๑๘๔๑-๓๓๔๐ พี่โอ่ง โทร.๐-๖๙๐๘-๐๑๐๐ รับสมัครจำนวนจำกัด