สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปรียญธรรมพัดบาลีศึกษา

 

                                        
           เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทและเปรียญธรรมพัดบาลีศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ กัลฯ ละอองดาว นันทะสร และกัลฯ สุปราณีพณิชยพงศ์วัดพระธรรมกายได้รับเปรียญธรรมพัดบาลีศึกษา