สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบสังฆาฏิและย่ามให้กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา

 


 

           เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มอบผ้าสังฆาฏิและย่ามเนื้อดีจำนวน๑๒๕ ชุด ให้กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทย โดยมีท่าน ดาร์ชานา เปเรร่า ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทยและรองผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ  เป็นผู้แทนรับมอบโดยกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาจะนำผ้าสังฆาฏิ และย่าม ไปถวายพระภิกษุที่มาร่วมประกอบพิธีพินกมะ ที่วัดนารัมมาลา เมืองกุรุเนการา ประเทศศรีลังกาในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้