สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฎิบัติธรรมพิเศษ รุ่นเขียนหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

 

           สหพันธ์ครูพุทธศาสตร์สากล ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมผู้บริหารการศึกษา  ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ. เชียงใหม่  เมื่อวันที่  ๒๔ - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐มีผู้ร่วมโครงการจำนวน ๔๖๐ ท่าน ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) มาเทศน์อบรม เรื่องการศึกษา เชิงพุทธเพื่อเป็นแนวทางแก่ท่านผู้บริหาร   การศึกษานำไปปฏิบัติสืบไป