สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ฉลองการบรรพชาสามเณร ที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

 

 

     

 

           ที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจัดพิธีฉลองสามเณรยุธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๙  มีผู้ปกครอง และสาธุชนผู้มีบุญมาร่วมงานกว่า๒๐๐ คน ภาคเช้า มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างหลังคาอาคารผาสุกธรรมราชา