สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บูชาข้าวพระ และถวายผ้าไตรจีวร ที่วัดภาวนาโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น

 

    

 

         เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดภาวนาโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนในภาคบ่ายมีพิธีถวายผ้าไตรแก่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน มีสาธุชนทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่นและชาวลาว มาร่วมงานบุญอย่างคับคั่ง ทุกๆท่านต่างปลื้มปีติที่มีโอกาสได้สนับสนุนการบวชในครั้งนี้