สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันสงกรานต์ ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

    

 

            เมื่อวันที่ ๘ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  ประเทศ สหรัฐอเมริกา  จัดพิธีสรงน้ำพระธรรมกาย  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์และมีกิจกรรมประกวดก่อพระเจดีย์ทราย  ประกวดคู่ขวัญวันสงกรานต์  มีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง  สร้างความร่าเริง  เบิกบานใจ  แก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง