สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด 

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด 


    วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อรักษาสมบัติพระพุทธศาสนา


      แม้วัดพระธรรมกายจะมีพื้นที่มากกว่า 2,500 ไร่ แต่ทุกพื้นที่นั้นต้องยอมรับว่า สะอาด และมีความเป็นระบบระเบียบ  อันเนื่องมาจากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นผู้วางระเบียบปฏิบัติการรักษาความสะอาดนั่นเอง  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อรักษาสมบัติพระพุทธศาสนา ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ โดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นประธานสงฆ์  นำประกอบพิธีกรรม พร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย  


    จากนั้นคณะเจ้าภาพนำโดยกัลยาณมิตรมนู-กัลยาณมิตรวรรณพร ไตรเนตร ได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรลัดดา  อุ่นจิตติกุล และกัลยาณมิตรรัตนา ตันกิม เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด มีกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนี  หิรัณยศิริ นำกล่าวคำถวาย  ด้านกัลยาณมิตรยุพาพรรณ  จุฑาทอง เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมถวายกองทุนในวันนี้ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล