สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมนักศึกษา

 

    

 

          วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดอบรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาปี ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน ๖๐๐ คน ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย เพื่อปลูกฝังจริยธรรม และปรับ ค่านิยมในการเริ่มต้นชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยการเตรียมกาย วาจา ใจ ให้พร้อม ด้วยการนำคำสอนของพระสัมมา   สัมพุทธเจ้ามาสร้างเกราะคุ้มกันจิตใจของนักศึกษา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาของนักศึกษาและปัญหาสังคมลงได้