สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์


       โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอรทัย และกัลยาณมิตรคำปาน โจกเบ่งบุญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


  ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมีกัลยาณมิตรภัสดา สุญดารา เป็นประธาน และในโอกาสนี้พระอาจารย์ชวณัฐ อุปสโม ได้แสดงธรรมเรื่อง ความสำคัญของการเกิดมาเป็นมนุษย์ โดยมีใจความว่า ในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สะดวกต่อการทำความดีที่สุด เหตุของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งคือรักษาศีลมาดี การทำบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน เป็นบุญใหญ่จะทำให้เราคงอัตภาพความเป็นมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือไม่เจ็บ ไม่ป่วย อายุขัยยืนยาว ไม่พิกลพิการ อันตรายใดๆไม่อาจทำร้ายได้เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เราก็จะสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่และมีความสุข