สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


       วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้กล่าวคำอาราธนาศีล และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจันทนา พี. ซองเกอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


        ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์ธยา เขมะธัมโม และ พระอาจารย์สังวรณ์ ธัมมะสังวโร เนื่องในโอกาสนี้ที่ต้องเดินทางกลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย โดยสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพ และพานดอกไม้แด่พระอาจารย์ พร้อมทั้งได้รับฟังความประทับใจจากพระอาจารย์ที่ได้มาอยู่ร่วมสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ทำให้สาธุชนทุกท่านได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และเบิกบานในบุญกันทุกคน