สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนมุงหลังคาอาคารกุฏิที่พักประจำธุดงคสถานร้อยเอ็ด

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนมุงหลังคาอาคารกุฏิที่พักประจำธุดงคสถานร้อยเอ็ด


    ธุดงคสถานร้อยเอ็ด ขัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนมุงหลังคาอาคารกุฏิที่พักประจำธุดงคสถานร้อยเอ็ด


      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ บ้านสวนป๊อปเฮ้าส์หมู่บ้านตะวันธรรม จังหวัดปทุมธานี ผู้นำบุญธุดงคสถานร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนมุงหลังคาอาคารกุฏิที่พักประจำธุดงคสถานร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วรเพชร พุทธิเตโช ประธานสงฆ์ธุดงคสถานร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องก่อนที่จะได้สร้างมหาทานบารมีในพิธีทอดผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรวงเดือน ดาวมุกดาประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าและเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ซึ่งคณะเจ้าภาพและสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานต่างอนุโมทนาและปลื้มปีติในการสร้างมหาทานบารมีร่วมกัน 


    และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความว่า การเผยเแผ่พระพุทธศาสนานั้น ในปัจจุบันเรื่องความสัปปายะของสถานที่ปฏิบัติธรรมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างด้วยความทุ่มเททั้งกายใจมานั้น เมื่อเทียบกับพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สร้างบารมีมาแล้วนั้นอาจจะยังเล็กน้อยมาก ดังนั้นพวกเราต้องดูแบบอย่างการสั่งสมบุญสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่สร้างบุญต่างๆมากมายมานับภพนับชาติไม่ถ้วน และต้องสร้างบุญบารมีกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาทั้งสิ้น ถึงจะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน ดังนั้นเมื่อเราทั้งหลายทราบดังนี้แล้วต้องปลื้มปีติ รักษากำลังใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวท้อถอย รักษาศรัทธาให้มั่นคง ตั้งใจทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอ ตลอด             กระทั้งทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่ ซึ่งผลบุญจะส่งผลให้เรามีความพร้อมในการสร้างบุญบารมียิ่งๆขึ้นไปและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเผยแผ่ให้มั่นคงสืบไป