สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐  ฝ่ายเผยแผ่ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมพิเศษ One Day Retreat โดยมีพระมหาบุญชู อริยธัมโม เป็นพระอาจารย์ มีผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมทั้งชาวไทย จีน อินเดียเวียดนาม แม็กซิกัน และอเมริกัน หลายคนปฏิบัติธรรมได้ดี ให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิมากขึ้น และสนใจที่จะนำบุตรหลานมาอบรมธรรมทายาทและบรรพชาหมู่ ภาคฤดูร้อน ในช่วงปิดเทอมที่จะถึงนี้ด้วย