สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์


      สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้กล่าวคำอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเคนนี่         ขันทะศรี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นต่อได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสาธุชนอธิษฐานจิตบุญถวายประตูสู่ธรรม ที่ได้ติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อป้องกันความร้อนความหนาวจากบรรยากาศภายนอกห้องปฏิบัติธรรม จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมถวายปัจจัยบำรุงวัด และรับฟังข่าวสารงานบุญ ก่อนที่จะได้รับพรจากคณะสงฆ์