สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทดสอบความเป็นทีมจัดอบรม SUPERVISOR รอบ BEGINNER COURSE ครั้งที่๓

 

    


          เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดอบรม Supervisorรอบ Beginner Course ครั้งที่ ๓ ขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย
ทีมงานจากสถาบันอุดมศึกษา ๑๓ สถาบันได้รับทราบหลักการ แนวทาง วิธีการ ในการเป็นทีมงานฝ่ายต่างๆ และทดสอบความพร้อมในการเป็นทีมจัดอบรม

           สำหรับการจัดสอบตอบปัญหาธรรม "ทางก้าวหน้า" ในปีนี้ กำหนดไว้ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐     ณ วัดพระธรรมกาย