สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายกุญแจวัดเจริญภาวนาลอนดอน

      

ถวายกุญแจวัดเจริญภาวนาลอนดอน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘ วัดเจริญภาวนาลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากเสร็จพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พร้อมกันกับลูกหลานคุณยายที่ประเทศไทย แล้ว ก็ได้มีพิธีถวายกุญแจอาคารปฏิบัติธรรม ที่สาธุชนได้ร่วมกันซื้อที่ดิน และอาคารเพื่อสร้างเป็นวัดเจริญภาวนาที่ถาวร ณ เมืองโวกกิ้ง ในเขตเซอร์เร ผู้นำกล่าวคำถวายอาคาร คือ กัลฯ เทียนชัย ชิตวิเชียรกุล และกัลฯ ศักดิ์เกษม ติรธรรมเจริญ จากนั้นผู้นำบุญทุกท่านได้น้อมถวายกุญแจอาคาร แด่คณะสงฆ์ ยังความปลื้มปีติให้กับผู้ร่วมบุญ ต่างปรารถนาที่จะตั้งกองผ้าป่าเพื่อสร้างวัด อันเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง ในโอกาสต่อไป สาธุชนท่านใด สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท ี่กองเลขาฯ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี หรือที่วัดเจริญภาวนาลอนดอน โทร +(๔๔)-๒๐๘-๗๖๔-๘๒๖๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล