สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


      วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 จบ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ จะได้นำประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป  โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจ  มณีราช กัลยาณมิตรอมรา สุนทรพงษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ โดยมีกัลยาณมิตรผาดี จันทะบัวศรี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปโคมเอก และเวียนประทักษิณ รอบเจดีย์จำลอง 3 รอบ พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้