สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางน้อยใน

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางน้อยใน


     พระธรรมยาตรากว่า 120 รูป และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดบางน้อยใน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


    สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ที่จัดขึ้น ณ วัดบางน้อยใน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ที่ทำให้เราได้เห็นภาพความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัทสี่ที่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนา ต่างอุทิศเวลามาร่วมงาน เพราะตระหนักดีกว่ากิจกรรมในโครงการนี้จะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง


   สำหรับพิธีกรรมในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาณรงค์ มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบางน้อยใน เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายบุญชู ศรีอินทร์กิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวคำถวายผ้าป่า และน้อมนำผ้าป่า พร้อมด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ผู้ที่มาร่วมงาน