สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตร

ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตร

 

         ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดตักบาตรประจำสัปดาห์ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกัน


           เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ณ ลานสมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความเมตตาจากพระศุภกฤษ พลวิชฺโช   เป็นประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์จากธุดงคสถานพิษณุโลก รวม 9 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้


       สำหรับการจัดตักบาตรพระในครั้งนี้ ทางชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความประพฤติที่ดีงามบนรากฐานคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งการที่นักศึกษาได้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นการฝึกการเป็นผู้ให้ และเป็นการอุปถัมภ์บำรุงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย