สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ


       ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายโคมมาฆประทีป โดยกัลยาณมิตรสมพร ปาระเคน และกัลยาณมิตรเอ็ดน่า ธนิยะผล เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายเกาะแก้วสร้างเจดีย์สวรรค์ โดยมีกัลยาณมิตรสมดี แก้วมหาวงศ์ และกัลยาณมิตรสีมอน แก้วมหาวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีจุดประทีปเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาและเวียนประทักษิณ ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้