สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมเปิดบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมเปิดบ้านกัลยาณมิตร


     วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมปฐมเริ่มเปิดบ้านกัลยาณมิตรของทีมรัตนมงคล


     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมปฐมเริ่มเปิดบ้านกัลยาณมิตรของทีมรัตนมงคล ณ บ้านของกัลยาณมิตรประยนต์-กัลยาณมิตรคำฟอง โนนริบูรณ์ โดยมีสาธุชนเข้าร่วมสวดมนต์กว่า 40 ท่าน ซึ่งได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จำนวน 5 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญนำสวดมนต์ในครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายภัตตาหารเพล ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมจากคณะสงฆ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและได้รับความปลื้มปีติกันถ้วนหน้า