สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สามเณรลูกแก้วภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 31/1 ออกบิณฑบาต

สามเณรลูกแก้วภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 31/1 ออกบิณฑบาต


        สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 31/1 ก็ได้ออกบิณฑบาตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครอง และสาธุชน ณ ถนนสันทรายสายเก่า จังหวัดเชียงใหม่


         พระภิกษุสงฆ์จากธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 31/1 ออกบิณฑบาตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครอง และสาธุชน ณ ถนนสันทรายสายเก่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็มีศรัทธาสาธุชนมาร่วมใส่บาตรกับสามเณรเป็นจำนวนมาก


         สำหรับการออกบิณฑบาตในครั้งนี้เพื่อให้สามเณรที่บวชในโครงการได้ออกไปเป็นเนื้อนาบุญ รวมพลังในชุมชน สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในชุมชม และที่สำคัญเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังทำให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง ทำให้ชาวบ้านได้ทำหน้าที่เป็นชาวพุทธที่ดีด้วยการทำนุบำรุงพระศาสนา และยังทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติโยมได้ตะหนักถึงความสำคัญในการส่งบุตรหลานมาบวชในช่วงปิดเทอม ซึ่งจะได้เป็นประเพณีที่ดีของท้องถิ่นสืบไป