สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวบ้านแม่แพหลวง สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ชาวบ้านแม่แพหลวง สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       ชาวบ้านที่หมู่บ้านแม่แพหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ


        ชาวบ้านและเด็กที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่แพหลวง  ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ โดยการเชิญชวนของนาย     การุณ หยกสินพูนทวี เจ้าของบ้าน และได้เล่าว่า ทุกครั้งที่ได้กลับบ้านเกิด จะเชิญชวนผู้ใหญ่ เด็กๆที่อยู่บริเวณบ้านใกล้เคียง มาร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ บางท่านยังสวดมนต์ไม่ได้ อ่านหนังสือไม่ออก จึงได้เปิดเสียงสวดมนต์ นั่งสมาธิให้ฟังไปด้วย ทั้งนี้ความตั้งใจของเจ้าของบ้าน ก็อยากจะให้เด็กๆได้มีความรู้ มีสติ และเพื่อที่จะไม่ต้องใช้เวลาไปเล่นเกม อยากจะให้เด็กๆได้ซึมซับแต่สิ่งดีๆติดไว้ในใจตั้งแต่ยังเล็ก เผื่อวันข้างหน้าเด็กๆเหล่านี้จะไปเจออะไรเข้า เขาจะได้จำได้ว่า เขาเคยสวดมนต์ นั่งสมาธิ จะได้เป็นแนวทาง มีสติ เพราะอยู่บนดอยไม่ค่อยจะมีโอกาสมีใครได้มาทำแบบอย่างเช่นนี้กัน  และหลังจากสวดมนต์ นั่งสมาธิเสร็จแล้ว ก็ได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้กราบพ่อแม่ รดน้ำผู้ใหญ่ แสดงออกถึงความรัก ความเคารพต่อพ่อแม่ เป็นภาพที่อบอุ่น เห็นแล้วทุกคนมีความสุข