สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวต่างชาติเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

ชาวต่างชาติเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย


      ชาวบังคลาเทศเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ด้วยความศรัทธาและเลื่อมใสในพระรัตนตรัย


   นักท่องเที่ยวชาวบังคลาเทศเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย มีท่านหนึ่งในคณะเคยมาวัดพระธรรมกายแล้วหลายครั้ง ครั้งนี้ได้นำคณะญาติมาเยี่ยมชมที่วัด ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเมืองไทยและได้มาที่วัดพระธรรมกายอีกครั้ง ซึ่งทุกท่านมีความสนใจเรื่องการนั่งสมาธิ จึงกล่าวว่าคราวหน้าจะมาอีก ประทับใจมากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในวันนี้ รู้สึกถึงความสงบและผู้คนเป็นมิตร ขณะที่นั่งหลับตาที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ก็รู้สึกถึงพลังแห่งสันติภาพ